Skupna lokacija strežnikov

Kapacitete strežnikov in informacijske infrastrukture v sodobnem času skokovito naraščajo. Tako vedno večje količine podatkov dnevno izpostavljamo tveganjem, da se za vedno izgubijo, če ne vzdržujemo visokih varnostnih standardov. Zagotavljanje varnosti in zanesljivosti dostopa do podatkov, pa lahko doseže vrtoglave vrednosti, zato smo vse prevečkrat primorani zniževati varnostne standarde.

Enostavna in cenovno ugodna rešitev je kolokacija oziroma skupna lokacjia strežnkov. Naše podatkovno središče Sontius ponuja prostore in infrastrukturo za postavitev vaših strežnikov in opreme. Naši prostori ustrezajo visokim varnostnim standardom, ki jih manjše, ločene lokacije težko zagotovijo, saj so stroški previsoki. 

Prednosti prenosa storitev in opreme v podatkovno središče Sontius:

Varna hramba

Z vidika varnosti je hramba v podtkovnem središču nedvomno najboljša odločitev. Varnostne standarde, ki jih zagotavljamo v podatkovnem središču, sami le stežka zagotovite, ali pa so stroški varovanja previsoki. Tehnična ustreznost in prilagojenost prostorov podatkovnega središča omogočata popolno varnost pred naravnimi nesrečami, kot sta npr. požar ali poplava. Objekt je stalno tehnično in fizično varovan pred vdori in krajo. Sodoben klimatski sistem pa omogoča optimalne pogoje za delovanje računalniške infrastrukture.  

Skrb za okolje in učinkovita poraba energije

Manjše, ločene strežniške lokacije so z vidika energije izredno potratne. Združevanje strežniških storitev v večjih podatkovnih središčih omogoča učinkovito rabo energije. Podatkovno središče Sontius je zasnovano na inovativnih rešitvah s področja hlajenja računalniških gruč in vračanjem odvečne energije, kar bistveno zniža porabo energije.

Poskrbite za varno in optimalno delovanje vaše strojne opreme in jo namestite v varovano in nadzorovano okolje podatkovnega središča Sontius. V skrbno zasnovanem objektu, ki ustreza tehničnim in varnostnim standardom sodobnega podatkovnega središča, so zagotovljeni vsi pogoji za nemoteno delovanje vaše opreme.

 

Naša ponudba
najem strežniške omare
najem prostora v strežniški omari
gostovanje strežnikov

 

Sporočite nam vaše želje in potrebe, da vam bodo naši strokovnjaki lažje svetovali, katera izmed našh rešitev je za vas najugodneša.

Požar, poplava ... Kako dobro je poskrbljeno za vašo opremo? Podatki, ki se izgubijo zaradi motenega dovajana energije, so izgubljeni za vedno. Si to lahko privoščite?